- Egnssamlingens historie.
Det hele begyndte omkring 1980, få år efter at Brovst Kommune havde købt herregården Bratskov i 1976. Til Bratskov hørte en prægtig ladebygning, og vi var en del der syntes, at den var bevaringsværdig. Ib Ellemann og Erik Fibæk kæmpede en hård kamp for bygningen, men forgæves. Planen var at indrette laden til museum. Der var påbegyndt en indsamling af ting og sager, og det fortsatte efter at laden var blevet jævnet med jorden. De indsamlede effekter blev opbevaret på loftet i Bratskovs hovedbygning og lå der indtil 1998 da loftet skulle ryddes.
Det hele var lige ved at ryge på lossepladsen, men så foreslog Anders Jørgen Brander, at samlingen blev flyttet til kommunens materielgård i grusgraven ved Tranum.
Dette var den spæde begyndelse til Øster Han Herreds Egnssamling i Tranum.
Vi var 4 mand der fik sat lidt skik på tingene. Det hele var lagt i en stor dynge på gulvet, men vi fik lavet nogle hylder til at lægge genstandene op på.
Men der gik kun et år. Så skulle spejderne have huset til deres aktiviteter. Hvad så? Ja, vi måtte jo i gang igen, og der var mange overvejelser om hvad vi skulle gøre. På daværende tidspunkt var der i Tranum blevet oprettet et landsbyråd, som fik lavet en aftale med Tranum Brugsforening om, at vi kunne få hele kælderen i Brugsens tomme foderstofbygning stillet til vores rådighed.
Men hvad skulle vi gøre ved sådan et stort rum med betonvægge, som det var svært at hænge noget op på- vi tog så på besøg i Egnssamlingen i Saltum, som dengang havde til huse i skolens kælder. Der fik vi ideer til indretningen af vores kælder. Vi begyndte at sætte nogle skillevægge op, men der skulle mange brædder til, og vi havde ingen penge at købe for. Vi talte så med Knud Erik Christensen, som arbejdede ved et nedbrydningsfirma, om muligheden for, at han kunne skaffe os materialer. Det kunne han. Vi skulle bare selv hente brædderne i Kolding, hvor firmaet arbejdede med at nedbryde en svømmehal.
Hvad så? Det ville koste mange penge at få en lastbil til at køre til Kolding, men det lykkedes Poul Anker Poulsen at låne en gammel lastbil, så en tidlig morgen drog han, Chr. Frandsen og Karl Pilgaard af sted og fik et stort læs træ med hjem.
Nu kom der for alvor gang i opsætningen af skillevægge, så vi kunne få alle tingene hængt op til udstilling. vi var nået til år 2000 og fik en lejekontrakt med Brugsen frem til 2010. dog med kun 3 måneders opsigelse. Det faste hold bestod af Chr. Frandsen, Karl Pilgaard, Poul Anker Poulsen og undertegnede, en kort periode desuden af Poul Verner Christensen og Erik Flyvholm.
14. juli 2001 var vi klar til at åbne dørene for publikum. Kulturudvalgsformand Ragnhild Poulsen klippede "snoren" som var en jernlænke, over med en boltsaks, og Brugsen gav en kasse øl til indvielsen.
Der var flere forslag fremme om fremtiden for museet. Skulle vi gå sammen med borgerforeningen eller danne en selvstændig forening? Resultatet blev at vi 3. juli 2003 holdt stiftende generalforsamling i en ny forening som fik navnet Øster Han Herreds Egnssamling. Der blev valgt en 7 mands stor bestyrelse bestående af undertegnede som formand foruden Herdis Hansen, Iver Iversen, Poul Anker Poulsen, Kaj Larsen, Karen Larsen og Søren Jensen. Revisorer blev Gunnar Nielsen og Karl Pilgaard. Kontingentet blev sat til 50 kr og vi fik hurtigt en del medlemmer, så vi havde lidt penge at arbejde med.
Vi følte vi sad på den grønne gren, men det gik ikke længere end til 2006-07, hvor Brugsen begyndte at rumle med udvidelsesplaner, og så var foderstofbygningen i vejen. Resultatet blev at vi fik en opsigelse og skulle være ude af kælderen senest 15. august 2008. så nu kunne vi begynde at afmontere det hele igen. Men hvor skulle vi gøre af alt det som vi havde fået samlet gennem de mange år forud?
vi besluttede at leje en skibskontainer, som kostede 500 kr. om måned. Det var mange penge, men vi søgte hjælp hos Ebh bank og fik et tilskud, så vi i stedet kunne købe containeren for 6.250 kr.
På dette tidspunkt var vi begyndt at tale med Niels Berntsen som havde overtaget Tranhøj 6 efter sin far Holger Berntsen. Husmandsstedet, der er naboejendom til Brugsen, havde Holger Berntsen (1917-2011) drevet på næsten samme måde som sin far, den virksomme Chr. Berntsen, dog uden hestehandel. Men Holger Berntsen havde såvel telefoncentralen som håndkøbsudsalg, brødudsalg og forhandling af øl og sodavand. Hertil drev han et alsidigt landbrug. Men da Holger og hans hustru Esther blev ældre blev det med tiden nedlagt, og parret flyttede på plejehjem i Brovst
Sønnen Niels overtog ejendommen med henblik på at flytte fra Aalborg hjem til Tranum, men planen blev opgivet.
Aftalen med Niels Berntsen blev, at vi måtte stille containeren på hans jord, og samtidig begyndte vi at forhandle med ham om køb af Tranhøj 6. Det kom dog til at vare 3-4 år , før det blev økonomisk muligt at gennemføre handlen ved hjælp af midler fra forskellige fonde, Jammerbugt Kommune, Dansk Familielandbrug (tidligere husmandsbevægelsen) og ikke mindst de mange private, som gav en skærv, stor eller lille.
Overtagelsen kom i stand 1. maj 2010 med officiel nøgle overrækkelse, og i dagens anledning havde Niels Berntsen og hans hustru Mona arrangeret en frokost som lidkøb. Det blev en hyggelig dag.
Med 300.000 kr. på bogen til at renovere ejendommen for, var det bare om at komme i gang. Vi valgte at begynde med stuehuset, hvor vi væltede nogle skillevægge og gravede ud til isolering under gulvet. Desuden fjernede vi underloftet - og i den nordlige  halvdel hele loftet - så hver aften var vi sorte som negre af det støvede arbejde. Der er heldigvis en stor kælder, som kunne tage mange af de murbrokker der skulle fjernes.
Men der var fortsat mange genvordigheder, så i sommeren 2010 måtte jeg stoppe som formand, da jeg ikke kunne klare presset med alle de store opgaver, der skulle løses. Men vi havde heldigvis en god næstformand i Gunner Poulsen, som var klar til at overtage ansvaret for byggeriet. Uden ham tror jeg ikke huset havde set ud som det gør i dag. Men ved fælles hjælp og ca. 6000 timers frivilligt arbejde - hvor især Iver, Jørgen, Herdis, Poul Kristian, Karen og Kirsten ydede en kæmpeindsats - samt smeden og elektrikeren og ikke mindst alle vore sponsorer, virksomheder såvel som private, lykkedes projektet.
Vi havde som mål at kunne holde indvielse af den nye egnssamling 14. juli 2011, hvor det var 10 år siden, vi åbnede i kælderen. Det nåede vi ikke, men 24. sepember 2011 kl. 14 var vi klar til at åbne dørene.
Vi ville være godt tilfreds hvis der kom 30-40 gæster, men der kom ikke færre end 130, så det var helt overvældende. Alligevel blev der kaffe og brød nok til alle, så en stor tak til alle der bagte kage til den festlige indvielse.
Siden har det vist sig at der virkelig er brug for huset som har været benyttet til flere møder og foredrag.
7. februar 2012 havde vi fuldt hus til en foredragsaften med Arne Sloth Kristoffersen, der fortalte om livet i klitten og Tørvemosen. Det var en god aften med alle 65-70 stole i brug.
Her i foråret 2012 har stalden stået for tur. vi fik god hjælp af Thomas L. Jensen, som i løbet af kort tid støbte ny bund, så vi kunne begynde at indrette stalden med de brædder som vi fjernede fra foderstofkælderen for 4 år siden.
I skrivende stund (August 2012) er vi godt i gang med indretningen, og stalden stod sin prøve til vores Veteranweekend 7.-8. juli, hvor der var fuldt af udstillere, heriblandt et Dronningborg tærskeværk i ministørrelse, som stod og tærskede korn til glæde for de mange besøgende. Det var et godt arrangement, som vil blive gentaget 6-7. juli 2013.
Besøgstallet på vores faste åbnings dage tirsdag og lørdag har været over al forventning. Mange søger oplysninger om deres forfædre, som har boet her i området, og er gået glade herfra med de oplysninger, vi har kunnet give dem.

Skrevet af Sigaard Jensen

 
Panel title

© 2022 Copyright

Antal besøg: 2538520

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.097831964492798sekunder